Silmien terveyden tutkiminen

maanantai 1.10.2018 klo 0.00 — 23.59

Terveydenhuollon ammattihenkilölakiin (559/1994) heinäkuussa 2010 tulleen muutoksen (433/2010) myötä voidaan lisäkoulutuksen suorittaneelle laillistetulle optikolle tai optometristille antaa oikeus käyttää määräämiään ja apteekista hankkimiaan, vastaanottotoiminnassaan tarvitsemiaan, lääkkeitä. Oikeus voidaan myöntää optikolle tai optometristille, joka on perustutkinnon lisäksi hankkinut erikoispätevyyden lisäkoulutuksella.

Koulutuksesta saamansa todistuksen nojalla optikoilla on oikeus hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta täydennyskoulutuksen antaman erikoispätevyyden sisällyttämistä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto antaa optikolle yksilöintitunnuksen lääkemääräyksien laatimista varten.

Tavoite: Koulutuksen käyneet omaavat riittävät teorian ja käytännön valmiudet itsenäistä optikon vastaanottotoiminnan harjoittamista varten diagnostisia farmaseuttisia lääkeaineita käytettäessä.

Koulutuksen käyneet osaavat:

  • Kartoittaa kokonaisvaltaisesti asiakkaan terveyshistorian ja ymmärtävät sen merkityksen – Tunnistaa silmään ja näkemiseen vaikuttavien yleissairauksien vaikutusmekanismit silmään
  • Tunnistaa yleisempien silmäsairauksien kliiniset merkit
  • Valita tarkoituksenmukaisen lääkeaineen ja käyttää lääkeaineita turvallisesti asiakastyössään
  • Käyttää silmäsairauksien näköfysiologisia perusseulontatestejä
  • Käyttää mikroskooppia silmän etu- ja takaosien tarkasteluun sekä tulkita löydökset
  • Valita tarkoituksenmukaiset silmän etu- ja takaosien erityistutkimusmenetelmät
  • Kirjata tutkimuksen tulokset potilaskorttiin ja määrittää jatkohoidon tarpeen

Vaadittavat esitiedot: Optikon tai optometristin tutkinto, piilolasikoulutus suotava.

Sisältö: Yleislääketiede ja silmän anatomia ja fysiologia

Etäjakso Teoriajakso Silmälääketiede, silmä patologia

Etäjakso Teoriajakso

Toteutusajat: Etäopiskelujakso 1.10. – 9.12.2018, Moodle oppimisympäristö

Klinikkajakso 10.12. – 14.12.2018, Oulun ammattikorkeakoulu

Hinta: 2300,00 € (alv 0 %), sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin sekä aloitus- ja lopetuskahvit