Näkemisen ja silmäterveyden toimiala tarjoaa alan ammattilaisille hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa näkemisestä ja silmäterveydestä.

Oppaat ja ohjeistukset

 

Hyvä optikon tutkimuskäytäntö (PDF)
Ammatillinen ohje optikon toimen harjoittamisesta

Optometrian rakenteisen kirjaamisen opas (PDF)

Optometristiopiskelija optikon sijaisena -opas (PDF)

Ohjeistus potilaan informoinnista silmäpohjakuvauksen yhteydessä ja potilaan ohjaamisesta jatkotutkimuksiin (PDF)

Täydennyskoulutusvelvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen (PDF)
Ohjeistus terveydenhuollon ammattihenkilöistä säädetyn lain 18 §:n noudattamisesta

Optikon ammatin harjoittamisen eettiset ohjeet (PDF)

Optometrian ammattinimikkeet (PDF)

 

OEN:n toimintaa ylläpitävät: