Näkemisen ja silmäterveyden toimiala tarjoaa alan ammattilaisille hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa näkemisestä ja silmäterveydestä.

Piilolasit

Silmälasien käyttäjälle piilolasit tuovat vaihtelua näönkorjaamiseen. Piilolaseilla on mahdollista korjata miltei kaikki taittovirheet, ja ne soveltuvat lähes jokaiselle ikään katsomatta. Myös erilaisissa harrastuksissa piilolasit on usein kätevämmät ja turvallisemmat kuin silmälasit. Henkilön tulee vain osata käsitellä ja hoitaa piilolaseja ohjeiden mukaisesti.

Yleisimmät piilolasit

Nykyisin sovitetaan enimmäkseen ns. pehmeitä piilolaseja. Näiden materiaali on hyvin ohut ja joustava, ja käytössä ne ovat mukavat ja huomaamattomat. Pehmeitä piilolaseja ovat mm. kertakäyttölinssit, joita käytetään vain yhden päivän ajan. Lyhyen vaihtovälin linssien eli kuukausilinssien käyttöaika vaihtelee parista viikosta kuukauteen. Pidemmän vaihtovälin ns. perinteisten piilolasien käyttöaika on hieman pidempi, noin puoli vuotta. Valikoimissa on myös jatkuvakäyttöisiä, ns. yötäpäivää-linssejä, joita voidaan pitää silmissä kokoaikaisesti maksimissaan kuukauden ajan.

Piilolaseihin tottuminen on yleensä nopeaa. Yleisin käyttäjäryhmä on nuoret, jotka tarvitsevat kaukonäön korjausta. Piilolasit toimivat mainiosti myös plusvoimakkuutta tai hajataittoisuuskorjausta tarvitseville. Myös aikuisnäköiset voivat käyttää piilolaseja. Tällöin kyseessä ovat monitehopiilolasit. Happea läpäisevät kovat linssit ovat materiaaliltaan huomattavasti jäykempiä. Näitä linssejä käytetään, kun pehmeiden piilolinssien käytölle on jokin este. Sovitusprosessi on hieman monimutkaisempi ja linsseihin tottuminen vie enemmän aikaa.

Piilolasien hankinta ja rajoitukset

Määrityksen piilolaseja varten voi tehdä optikko, joka on saanut laillistuksen piilolasien määräämiseen ja sovittamiseen, tai silmälääkäri. Piilolasioptikko vastaa siitä, että tutkimusten perusteella silmien terveydentila ei aseta estettä piilolasien käytölle. Tarvittaessa piilolasioptikko lähettää jatkotutkimuksiin silmälääkärille.

Piilolasisovituksessa määritetään mm. linssin erilaisten kaarevuuksien, halkaisijan ja materiaalin perusteella hyvä istuvuus ja linssien toimivuus halutussa käytössä. Jälkitarkastusten ja säännöllisten kontrollien avulla varmistetaan silmien terveydentila ja piilolasien toimivuus.

Linssien valintaan vaikuttavat monet silmien yksilölliset ominaisuudet, kuten esim. kyynelnesteen koostumus ja määrä sekä sarveiskalvon ominaisuudet. Linssivalinnan yhteydessä huomioidaan myös olosuhteet, joissa linssejä tullaan käyttämään. Sovituksen yhteydessä opastetaan linssien käyttöön. Linssityypin mukaan sovituskäyntejä on yksi tai useampia.

Netistä piilolaseja tilatessa tulee muistaa, että silmien terveydentila on tutkittava
piilolasioptikon tai silmälääkärin toimesta säännöllisesti. Mikäli silmiä ei tutkita, saattavat esimerkiksi silmätulehduksia aiheuttavat sarveiskalvon vauriot jäädä huomaamatta ja hoitamatta.

Muutamat asiat saattavat aiheuttaa piilolasien käytölle rajoituksia tai käyttötaukoja, kuten allergiaoireet tai pölyinen ja savuinen työympäristö tai voimakas koneellinen ilmastointi. Myös erilaisten lääkeaineiden vaikutukset silmään saattavat olla este piilolasien käytölle.

Piilolasien hoito

Piilolasien käyttö on turvallista, mikäli noudatat piilolasioptikon ohjeita puhdistuksesta, säilytyksestä ja käyttöajoista. Nykyisten piilolasien puhdistus on vaivatonta ja nopeaa. On tärkeää muistaa, että kädet on aina pestävä huolellisesti tarkoitukseen sopivalla pesuaineella ennen piilolaseihin tai silmään koskemista. Myös ympäristön, jossa linssejä käsitellään, tulee olla puhdas ja siisti.

Piilolasien käytön aloittaminen on ehkä haastavampaa kuin silmälasien, ja siksi niitä valittaessa on syytä turvautua ammattilaisen apuun. Säännölliset jälkitarkastukset ovat turvallisen piilolasien käytön perusedellytys.