Näkemisen ja silmäterveyden toimiala tarjoaa alan ammattilaisille hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa näkemisestä ja silmäterveydestä.

Näköergonomia on osa työhyvinvointia

Työskentely näyttöpäätteellä rasittaa silmiä enemmän kuin muu tarkka työ, sillä jatkuva katseen tarkentaminen näytölle vaatii silmälihaksilta paljon työtä. Kun kysymyksessä on normaalisti näkevä henkilö, jonka työolosuhteissa on huomioitu ergonomiset tekijät, silmien rasittuminen on vähäistä. Näyttöpäätetyö on viime vuosina lisääntynyt, mikä vaikuttanut siihen, että työn ergonomiaan ja valaistusolosuhteisiin on alettu kiinnittää erityistä huomiota.

Erityistyölasit auttavat työpaikalla

Erityistyölasien tarpeen arviointi edellyttää aina yhteistyötä työterveyshuollon ja silmälasit määräävän optikon tai silmälääkärin välillä ja lasit toimittavan optikon kanssa. EU direktiivin 1405/93 mukaan työntekijöiden on saatava asianmukainen silmien ja näön tarkastus ennen näyttöpäätetyön aloittamista, säännöllisin väliajoin sen jälkeen ja siinä tapauksessa, että työntekijällä on näköön liittyviä vaikeuksia, jotka saattavat johtua näyttöpäätetyöstä. Määräaikaiset näön seulontatutkimukset ja tarvittaessa jatkotutkimukset ovat tarpeen aikuisnäön vuoksi yli 40-vuotialle. Pääsääntöisesti tarkastukset ovat tarpeen 3–5 vuoden välein.

Silmälasien tarve ei sinänsä johdu näyttöpäätetyöstä, vaan on osa yleistä terveydenhuoltoa.  Työnantajan on hankittava työntekijälle näyttöpäätetyöhön sopivat erityiset silmälasit tai muut apuneuvot, jos niiden tarpeellisuus on käynyt ilmi tarkastuksessa, eivätkä tavanomaiset silmälasit ole työhän sopivat. Päätöksen tarkoittamia erityisiä silmälaseja ovat lasit, jotka poikkeavat normaaleista yleiskäyttöön tarkoitetuista silmälaseista voimakkuuden, linssityypin tai linssien asennuksen suhteen.

Erityistyölasit ovat yleensä tarpeen vain aikuisnäköisillä työntekijöillä, jos työympäristöä ei voi muuttaa siten, että yleiskäyttöön soveltuvat lasit toimivat moitteetta. Käytännössä tämä koskee yli 50-vuotiaita, joskus 45–50 -vuotiaita ja poikkeustapauksissa alle 45-vuotiaita.

Tutustu Erityistyölasitutkimuksen tulostiivistelmään vuodelta 2011 (PDF)

Sinulla on ergonominen työasento, kun:

 • jalkasi ovat tukevasti lattialla
 • tuoli riittävän ylhäällä
 • istut lähelle pöytää
 • kyynärvartesi ovat pöydällä tai käsinojilla
 • näyttö tarpeeksi alhalla

Säädä työpisteesi valaistus oikein:

  • suosi epäsuoraa yleivalaistusta
  • vältä suuria kontrasteja
  • älä sijoita kuvaruutua ikkunan eteen
  • huomioi, ettei ruutuun tule heijastuksia