Näkemisen ja silmäterveyden toimiala tarjoaa alan ammattilaisille hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa näkemisestä ja silmäterveydestä.

Kouluikäisen näkö tulee tarkistaa vuosittain

Kasvavan lapsen näkökyky saattaa heiketä huomaamatta jo lyhyessäkin ajassa, ja lapsi ei välttämättä itse tiedosta näkevänsä huonosti. Huonontunut näköä voi erehtyä luulemaan päänsäryksi tai haluttomuudeksi lukea. Todellisuudessa se kuitenkin häiritsee lasta niin vapaa-ajalla kuin koulussa. Lasten näöntarkkuuden heikentyminen johtuu yleensä likitaittoisuudesta

Yli 8-vuotias voi käydä optikolla

Lapsi saattaa katsoa televisiota hyvin läheltä, koska ei näe kauempaa. Lievää kaukotaittoisuutta voi sen sijaan olla vaikeampi havaita, koska lapsen silmä kykenee itse korjaamaan lähellä olevan kuvan tarkaksi. Oireena saattaa olla haluttomuus lukea, koska silmät rasittuvat ylimääräisestä lihastyöstä. Lapsi saattaa valittaa myös päänsärkyä tai silmien arastusta. Lukiessaan lapsi voi myös  yrittää seurata tekstiä pitämällä sormea lukukohdassa.

Lasten näöntarkkuuden heikentyminen johtuu yleensä likitaittoisuudesta eli lapsi näkee hyvin lähelle, mutta kaukana olevat kohteet näyttävät utuisilta. Lapsi saattaa yrittää nähdä paremmin siristelemällä silmiä. Näkeminen vaatii ylimääräisiä ponnisteluja ja keskittymiskyky saattaa herpaantua häiriköimiseksi tunneilla. Kouluikäisellä saattaa ilmetä myös silmien yhteistoiminnan häiriöitä. Nämä oireilevat niin, että lapsi esimerkiksi kääntää päätään lukiessaan tai sulkee toisen silmän nähdäkseen paremmin.

Mikäli epäilet lapsen näössä muutoksia, kannattaa ottaa yhteyttä koulun terveydenhoitajaan. Jos yli 8-vuotiaan esitarkastuksessa ilmenee tarvetta jatkotutkimuksiin, voi kouluterveydenhoitaja lähettää koululaisen optikolle näöntutkimukseen.

Harrastuksissa piilolasit saattavat olla toimivin vaihtoehto. Piilolasit pysyvät vauhdissa paikallaan, ne eivät hiosta ja kehys ei rajoita näkökenttää. Piilolaseja voi käyttää, kunhan lapsi osaa käsitellä linssejä ja hoitaa niitä oikein.

 

Koululaisen näkö on hyvä tarkastuttaa kouluvuoden alkaessa ja kouluvuoden aikana ennen joulua. Ongelman kartoittamisessa voi olla apua Koululaisen Näköoireet -testistä:

Lataa ja tulosta Koululaisen Näköoireet -testi tästä   (enkät om synsymtom på svenska)

Tutustu Koululaisen näköprojekti 2012 -raporttiin tästä.