Näkemisen ja silmäterveyden toimiala tarjoaa alan ammattilaisille hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa näkemisestä ja silmäterveydestä.

Ikääntyminen vaikuttaa silmiin

Noin 20-vuotiaana silmän sisällä oleva mykiö eli linssi alkaa hiljalleen menettää joustokykyään. Näön tarkentamista eri etäisyyksille säätelevien silmän linssien elastisuus vähenee ja tämän seurauksena lähelle näkeminen vähitellen heikkenee. Tällöin puhutaan ikä- tai aikuisnäöstä.

Lähinäkö alkaa heiketä yleensä 40-ikävuoden jälkeen. Näin ongelma ilmenee:

  • Katsoessasi vuorotellen kauas ja lähelle huomaat tarkentumisen vaativan pidemmän aikaa kuin ennen.
  • Silmäsi rasittuvat, koska linssin ympärillä silmän sisällä oleva sädelihas yrittää kompensoida linssin elastisuuden vähenemistä.
  • Rasittuminen tuntuu silmiesi väsymisenä ja päänsärkynä.
  • Tarkka lähietäisyydelle näkeminen ilman laseja hankaloituu. Jotta näkisit tarkemmin, sinun vietävä kohde etäämmälle. Tämä korostuu heikossa valaistuksessa ja usein myös työpäivän loppupuolella.

Yksilöllisistä eroista johtuen aikuisnäön alkamisaikaa on vaikea määritellä. Kaikilla henkilöillä linssien elastisuus heikkenee vähitellen iän myötä, ja silmien ikääntymisen vaikutus tuntuu eri ihmisillä eri tavalla riippuen silmien taittovirheestä kauas katsottaessa. Silmän taittovoimaa korjaavalla laserleikkauksella ei voida estää aikuisiässä tapahtuvaa lähinäön heikkenemistä. Laserleikkauksessa silmän sarveiskalvon muotoa muutetaan, joten leikkauksen vaikutus ei ulotu silmän linssiin.

Käynti optikolla tai lääkärillä auttaa

Lähinäkemiseen saat apua erilaisista linssiratkaisuista ja piilolaseista. Korjauksen määrä lisääntyy silmäsi oman mukautumiskyvyn heiketessä. Noin 50-vuotiaasta alkaen lähinäköä joudutaan korjaamaan vahvemmilla linsseillä muutaman vuoden välein. Noin 60-vuoden iässä lähinäkö ei enää merkittävästi muutu.

Aikuisnäköisen vaihtoehdot näönkorjaukselle ovat yksitehoiset lähilasit, puolilasit, kaksi- ja kolmiteholasit, syväterävät lasit, eli moniteholasit. Moniteholaseilla aikuisnäköinen näkee kaikille etäisyyksille. Myös piilolaseista löytyy erilaisia ratkaisuja. Aikuisnäköisen vaihtoehtoja ovat monitehopiilolasit tai ns. monovision-korjausmenetelmä. Monitehopiilolasien etuna monovision korjaukseen verrattuna on parempi syvyystarkkuus.

Aikuisnäköä voidaan hoitaa myös kirurgisesti. Tällöin puhutaan yleensä ns. linssileikkauksesta, jossa silmän sisäinen linssi, mykiö, vaihdetaan. Vanhan mykiön tilalle asennetaan optiikaltaan monitehopiilolasia vastaava linssi. Teknisesti linssileikkaus vastaa kaihileikkausta.

Moniteholaseilla näet lähelle ja kauas

Kaksiteholaseilla näet tarkasti sekä lähelle että kauas, mutta et välietäisyyksille. Linsseissä näkyy selvä raja luku- ja kaukoalueen välillä. Rajattomilla moniteholaseilla taas näet kaikille etäisyyksille. Linssit ovat rajattomat linssit, joissa kaukoalueen voimakkuus muuttuu portaattomasti lähialueen voimakkuudeksi.

Moniteholaseissa linssien yläosalla katsotaan kauas. Linssien reuna-alueilla on havaittavissa kuvautumisvirheitä ja sivulle katsomiseen tarvitaan usein koko pään kääntämistä, jotta kohde nähdään terävänä. Linssien välialueella nähdään portaattomasti sitä lähemmäs mitä alemmas silmiä käännetään. Linssien alaosa on tarkoitettu lähityöskentelyyn.

Monitehojen käyttö vaatii aluksi totuttelua. Varsinkin linssien reuna-alueiden vääristymät voivat hankaloittaa näkemistä. Myös näköalueiden kapeus voi vaivata. Lasien kohdistaminen oikeille etäisyyksille voi vaatia harjoittelua, ja katsesuunnan kääntäminen vaatiikin joskus koko pään kääntämistä. Varsinkin autolla ja portaissa kulkeminen voi vaatia hieman harjoittelua. Helpotat moniteholasien käyttöönottoa, kun pidät laseja mahdollisimman paljon. Mitä enemmän käytät laseja totutteluvaiheessa, sitä nopeammin totut niihin.

Rajattomien monitehojen rinnalla on hyvä olla erilliset lukulasit pitkäaikaista lukemista varten, ja tarvittaessa myös näyttöpäätelasit pitkäaikaiseen toimistotyöskentelyyn.