Näkemisen ja silmäterveyden toimiala tarjoaa alan ammattilaisille hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa näkemisestä ja silmäterveydestä.

Edunvalvonnan painopisteet

NÄE ry on asettanut vuosille 2017–18 kärkitoimia, jotka jakaantuvat elinkeino- ja terveydenhuoltopolitiikkaan sekä osaamisen kehittämiseen ja uudistuviin toimintamalleihin. Edunvalvontatyön tukena toimivat viestintä, tutkimustyö ja koulutus. Asioita ajetaan eteenpäin yhteistyökumppaneiden kanssa Suomen ja EU:n tasolla.

Yksi kuluvan toimikauden merkittävimmistä tavoitteista liittyy toimialan uudistumiseen. Tuleva sote-uudistus ja meneillään oleva digitalisaatio tuovat näkemisen ja silmäterveyden kentälle paljon uutta. Muutokset ovat luoneet tarpeen myös järjestöstrategialle, sillä toimialauudistuksen veturina toimii NÄE ry. Tutustu järjestöstrategiaan lyhyesti >

Kärkitoimet kaudella 2017–18:

Elinkeinopolitiikka

 • Toimialan kehitysmahdollisuuksien turvaaminen, ennakoiva vaikuttaminen ja edunvalvonta Suomen ja EU:n tasolla.
 • Tuotekaupan edellytyksiin liittyvän edunvalvonnan kanavoiminen Kaupan liiton kautta.
 • Yrittämisen edellytyksiin liittyvän edunvalvonnan kanavoiminen Suomen Yrittäjien kautta.
 • Alan tutkimus- ja tilastotiedon kokoaminen, tulkinta ja hyödyntäminen.

Terveydenhuoltopolitiikka

 • Sote-uudistuksen tuomiin toimintamalleihin vaikuttaminen (erityisesti valinnanvapaus ja Alv-kysymykset).
 • Tasapuolisten mahdollisuuksien turvaaminen yksityisille silmäklinikoille.
 • Tasapuolisten mahdollisuuksien turvaaminen optikkoliikkeille.
 • Näkemisen erityiskysymyksien asiantuntijafoorumina toimiminen.

Osaamisen kehittäminen

 • Henkilöstön ammattitaitoon ja jatkuvaan kehittämiseen liittyvän perus- ja täydennyskoulutuksen turvaaminen.
 • Työssä- ja monimuotoisen oppimisen mallien kehittäminen ja aktivoiminen.
 • Euroopan laajuisten, yhdenmukaisten ja tunnustettujen tutkintojen turvaaminen.
 • Laadun ja omavalvontamallien kehittäminen.

Uudistuvat toimintamallit

 • EU:n sisämarkkinoihin vaikuttaminen ECOO:n työryhmien kanssa.
 • Uusien tekniikoiden, kuten robotiikan, instrumentoinnin, 3D-tulostuksen, massatiedon ja varhaisen diagnosoinnin rohkea hyödyntäminen.
 • Asiakkaille luo vietävien palvelumallien esille tuominen.
 • Jäsenistön aktivoiminen kasvavaan onlinekauppaan ja -palveluihin
Share