Näkemisen ja silmäterveyden toimiala tarjoaa alan ammattilaisille hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa näkemisestä ja silmäterveydestä.

Yhteistyöjäsenet

Markkinointi-instituutti on liike-elämän monipuolinen kouluttaja, joka kouluttaa yksilöitä ja yrityksiä ja kehittää näin sekä suomalaisten että kansainvälisten organisaatioiden työn tekemistä.


Metropolia Ammattikorkeakoulu on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä.

Metropoliassa on mahdollista suorittaa optometristin tutkinto. Optometrian tutkinto-ohjelman opiskelu koostuu projektioppimisesta, teoriaopetuksesta, käytännön harjoittelusta ja työelämäharjoittelusta.


Optikko-Kilta ry

Optikko-Killan tarkoituksena on toimia optiselta alalta aktiivisesta työelämästä eläkkeelle jääneiden tai eläkkeelle pian siirtyvien jäsenten yhdistävänä elimen. Se pitää yhteyttä optisen alan eri järjestöihin ja toimii heidän kanssaan yhteistyössä. Kilta järjestää retkiä, tilaisuuksia sekä tiedotusta ja esitelmiä jäsenilleen.

Yhdistys on perustettu vuonna 1994 ja rekisteröity vuonna 2007. Kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä jäseneksi optikon tai alalla pitkään ansiokkaasti toimineen muun henkilön, joka on eläkkeellä tai on lähitulevaisuudessa siirtymässä eläkkeelle. Killan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 3-9 muuta varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.


Oulun ammattikorkeakoulu on Oulun seudulla toimiva ammattikorkeakoulu, jossa voi opiskella kulttuuria, liiketaloutta, luonnonvara-alaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä tekniikkaa.

Oulun ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa optometristin tutkinto. Tutkinto-ohjelmassa opiskellaan näöntutkimusta, silmäsairauksien tunnistamista sekä silmä- ja piilolasien määräämiseen, sovitukseen sekä valmistukseen liittyviä opintoja.


Suomen Optometrian Ammattilaiset ry eli SOA yhdistyi Toimihenkilöliitto ERTOon vuonna 2014. SOA edustaa optikoita, optometristeja ja alan opiskelijoita.

Optisen toimialan työmarkkinaetujärjestönä SOA neuvottelee optikkoliikkeissä noudatettavan valtakunnallisesti yleissitovan työehtosopimuksen määräyksistä Kaupan liiton kanssa.


Suomen Piilolasiseura ry on 1970-luvulla perustettu yhdistys kaikille piilolasialalla toimiville henkilöille. Yhdistys on sitoutumaton ja toimii vapaaehtoisvoimin.

Yhdistys valvoo jäsentensä yleisiä etuja, järjestää koulutustilaisuuksia, antaa lausuntoja ja julkaisee alaa koskevia tietoja. Tavoitteena on vaalia hyvää yhteisymmärrystä alalla toimivien keskuudessa ja edistää lääketieteeseen pohjautuen teknistä kehitystä ja sen käytännöllistä soveltamista piilolasialalla.


Suomen Työnäköseura yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja soveltaa käytäntöön työnäkemiseen ja työnäönsuojeluun liittyvää tutkimusta, joka pohjautuu silmälääketieteeseen, optometriaan ja hyvään työterveyshuoltokäytäntöön.