Näkemisen ja silmäterveyden toimiala tarjoaa alan ammattilaisille hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa näkemisestä ja silmäterveydestä.

NÄE ry:n jäsen-, sidosryhmä- ja asiakasrekisteri

 Voidaksemme palvella sinua mahdollisimman hyvin, edellyttää se joidenkin sinua koskevien tietojen keräämistä ja käsittelyä. Arvostamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä.

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien. NÄE ry käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti. Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän selosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa, joten pyydämme sinua käymään tällä sivulla aika ajoin.

Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, emme todennäköisesti pysty sinua palvelemaan

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala ry (NÄE ry)

Y-tunnus: 0202285-2

Eteläranta 10
00130 Helsinki
p. 029 3000 900
naery@naery.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Järjestökoordinaattori Tarja Paussoi
tarja.paussoi@naery.fi
p. 029 3000 900

2. Rekisteröidyt

NÄE ry kerää rekisteriin tietoa jäsenyritysten- ja yhteisöjen henkilöistä, sidosryhmien edustajista sekä koulutus- ja neuvontapalveluita käyttävistä henkilöistä.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 1. Sopimuksen täytäntöönpano; Jäsenyys NÄE ry:ssä tai sen yhteistyöyhteisössä
 2. Oikeutettuun etu; yhteydenotto, asiakkuus, työ-, toimi- tai yhteistyösuhde, sidosryhmäsuhde
 3. Annettu suostumus; itse verkkosivustoilla tai tapahtumissa annetut tiedot

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Jäsenyys-, asiakkuus- tai sidosryhmäsuhteen hoitaminen
 • NÄE ry:n palveluista kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakas/yhteydenottotiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista tai palveluista
 • tiedot yhteydenoton keskeisestä sisällöstä

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen  naery@naery.fi Ennen oikeuden käyttämistä rekisteröidyn tulee varautua henkilöllisyyden todistamiseen.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, eikä esim. sidosryhmäsuhteeseen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Toimitettavien tietojen tulisi sisältää tiedot tietolähteiden luonteesta (esim. onko kyseessä julkisesti vai yksityisesti ylläpidetty tietolähde, organisaation/toimialan/sektorin tyyppi ja tieto siitä, mistä tieto on peräisin (esim. EU tai ei-EU). Nimenomainen tietolähde tulisi pääsääntöisesti tarjota, jollei se ole mahdotonta.

Tiedot NÄE ry:n rekisteriin saadaan säännönmukaisesti:

 • Henkilöltä itseltään tämän itsensä tai hänen työnantajayrityksen tai -yhteisön jäsenyyden alkaessa
 • Jäsenyrityksen tai yhteisön säännöllisesti antaman yhteystietopäivityksen avulla
 • Henkilöltä itseltään esim. verkkolomakkeen tai muun yhteydenoton kautta
 • Julkisilta verkkosivustoilta ja julkisista asiakirjoista

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta NÄE ry:n ulkopuolelle.  Poikkeuksena tästä voimme pyynnöstä luovuttaa yhteyshenkilörekisterin tietoja jäsenyrityksillemme tai kulloinkin hallituksen päättämille yhteistyöyhdistyksille (tällä hetkellä Kaupan liitto ry, Suomen Yrittäjät ry, Lääkäripalveluyritykset ry ja Suomen Franchising-yhdistys ry)

Kaikilta luovutuksen saajilta tarkistetaan etukäteen, että ne ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

8. Käsittelyn kesto

NÄE ry käsittelee henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin jäsenyys-, asiakkuus tai asiallinen yhteys on olemassa. Tietoja säilytetään pääsääntöisesti 2 vuotta käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Uutiskirjeen, Jäsentiedotteen tai Vaikuttajaviestin vastaanottajaksi rekisteröity pääsee poistumaan jakelulistalta itse jokaisessa lähettämässämme viestissä olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän – sekä Kaupan liitto ry:n työntekijät käsittelevät rekisterin henkilötietoja. Lisäksi rekisterimme tietoja käsittelevät ulkopuoliset palveluntarjoajat. Olemme varmistaneet sopimusjärjestelyin, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä ja käsittelevät tietoja asianmukaisesti.

Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Visma Oyj (Toiminnanohjaus- ja taloushallinto)
 • Mfiles Oy (Dokumentinhallinta)
 • Koodiviidakko Oy (Jäsentiedote, Uutiskirje ja Vaikuttajaviesti)
 • Itslearning Oy (Näery-koulutuskeskuksen oppimisympäristö)
 • Tawasta OS Technologies Oy (Näery-koulutuskeskuksen verkkokauppa)
 • Paytrail Oyj (Maksunvälitys)
 • MMD Networks Oy ja Jenga Markkinointiviestintä Oy (verkkosivusto)
 • Tilitoimisto Angelma & Mäkelä Oy (talous- ja palkkahallinto)
 • B2B Solutions Oy (tietotekniikan ylläpito)

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja saatetaan siirtää NÄE ry:n käyttämien palveluntarjoajien toimesta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.