Näkemisen ja silmäterveyden toimiala tarjoaa alan ammattilaisille hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa näkemisestä ja silmäterveydestä.

Koululaisten näkö – tutustu Rauman malliin

Rauman mallissa kouluterveydenhoitaja lähettää oppilaan suoraan lääkärille lähettämisen sijaan ensin optikolle. Malli toimii ja säästää, lue tästä miten.

Rauman mallista voit lukea lisää Rauman malli Suomen malliksi -opinnäytetyöstä, jonka osana toteutettiin Näönseulonnan kehitystarpeet kouluterveydenhuollossa -kysely kymmenessä kaupungissa eri puolilla Suomea.

Tutustu Koululaisen näköprojekti 2012 -raporttiin tästä.
Näköongelmat voivat huonontaa lapsen koulumenestystä tai jopa estää oppimista. Koululaisen näkö on hyvä tarkastuttaa kouluvuoden alkaessa ja kouluvuoden aikana ennen joulua. Ongelman kartoittamisessa voi olla apua Koululaisen Näköoireet -testistä:

Lataa ja tulosta Koululaisen Näköoireet -testi tästä.

Lue lisää koululaisen näköasioista Näkötieto-osiosta.
Täältä löytyy myös tilattava koululaisen lomake.