Näkemisen ja silmäterveyden toimiala tarjoaa alan ammattilaisille hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa näkemisestä ja silmäterveydestä.

Täydennyskoulutusrekisteri

Optikoilla on muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden tapaan lakisääteinen velvoite ylläpitää ammattiosaamistaan kliinisessä työssä toimiessaan. Täydennyskoulutusvelvoite perustuu Lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559.

Optometrian Eettinen Neuvosto ohjaa ja valvoo optikoiden täydennyskouluttautumista. Täydennyskoulutuspisteisiin oikeuttavan koulutuksen tulee olla kliinisen optometrian ammattitaitoa- tai laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävien edellyttämää, ylläpitävää tai täydentävää koulutusta. Yksin tuotteisiin tai tuotteiden myyntiin liittyvä koulutus ei ole täydennyskoulutusvelvoitteen mukaista koulutusta, eikä oikeuta täydennyskoulutuspisteisiin.

Koulutuspisteitä voi saada Optometriapäivien lisäksi mm. kotimaisista ja kansainvälisistä verkkokoulutuksista, optometrian ja oftalmologian kongresseista ja muiden terveydenhuollon toimijoiden tuottamista näönhuoltoon liittyvistä koulutuksista tai luennoista sekä optometrian alan opinnäytetöiden esityksistä. Myös itse tuotetuista näönhuollon asiantuntijaluennoista voi saada koulutuspisteitä.

Täydennyskoulutusvelvoitteen minimivaatimus on 30 pistettä viiden vuoden aikana. OEN:n hyväksymästä koulutuksesta 60 min vastaa 1 pistettä.

Täydennyskoulutusrekisteriin pääset tästä