Näkemisen ja silmäterveyden toimiala tarjoaa alan ammattilaisille hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa näkemisestä ja silmäterveydestä.

Yhteistyöjäsenet

Suomen Optometrian ammattilaiset, Suomen Työnäköseura sekä Suomen Piilolasiseura ovat Näkemisen ja silmäterveyden toimialan yhteistyöjäseniä.

 

SOAry

Suomen Optometrian Ammattilaiset ry eli SOA yhdistyi Toimihenkilöliitto ERTOon vuonna 2014. SOA edustaa optikoita, optometristeja ja alan opiskelijoita.

Optisen toimialan työmarkkinaetujärjestönä SOA neuvottelee optikkoliikkeissä noudatettavan valtakunnallisesti yleissitovan työehtosopimuksen määräyksistä Kaupan liiton kanssa.

 

header-logo

Suomen Työnäköseura yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja soveltaa käytäntöön työnäkemiseen ja työnäönsuojeluun liittyvää tutkimusta, joka pohjautuu silmälääketieteeseen, optometriaan ja hyvään työterveyshuoltokäytäntöön.

 

 

bg_1

Suomen Piilolasiseura ry on 1970-luvulla perustettu yhdistys kaikille piilolasialalla toimiville henkilöille. Yhdistys on sitoutumaton ja toimii vapaaehtoisvoimin.

Yhdistys valvoo jäsentensä yleisiä etuja, järjestää koulutustilaisuuksia, antaa lausuntoja ja julkaisee alaa koskevia tietoja. Tavoitteena on vaalia hyvää yhteisymmärrystä alalla toimivien keskuudessa ja edistää lääketieteeseen pohjautuen teknistä kehitystä ja sen käytännöllistä soveltamista piilolasialalla.

Share