Näkemisen ja silmäterveyden toimiala tarjoaa alan ammattilaisille hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa näkemisestä ja silmäterveydestä.

Optikko-Kilta ry

Optikko-Killan tarkoituksena on toimia optiselta alalta aktiivisesta työelämästä eläkkeelle jääneiden tai eläkkeelle pian siirtyvien jäsenten yhdistävänä elimen. Se pitää yhteyttä optisen alan eri järjestöihin ja toimii heidän kanssaan yhteistyössä. Kilta järjestää retkiä, tilaisuuksia sekä tiedotusta ja esitelmiä jäsenilleen.

Yhdistys on perustettu vuonna 1994 ja rekisteröity vuonna 2007. Kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä jäseneksi optikon tai alalla pitkään ansiokkaasti toimineen muun henkilön, joka on eläkkeellä tai on lähitulevaisuudessa siirtymässä eläkkeelle. Killan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 3-9 muuta varsinaista jäsentä ja heidä henkilökohtaiset varajäsenensä.

Ajankohtaista

Optikko-Killan vuosikokous pidettiin 28.2.2017 Helsingissä Hotel Arthurissa. Kokoukseen osallistui 31 henkeä, joille Kilta tarjosi lounaan.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Miettinen ja muut hallitukseen valitut jäsenet ovat Ati Norrgård (varalla Jarmo Valtonen), Ritva Stenberg (varalla Seija Valtonen), Mauri Moisander (varalla Päivi Heino) ja Lassi Tulonen (varalla Leila Lahti).  Yhdistyksen sihteeri/rahastonhoitajana jatkaa Kalevi Differt.

Tilaisuuden aluksi Näe ry:n toimitusjohtaja Panu Tast valisti kiltalaisia optisen alan nykytilasta.

Lopuksi Ilkka Liukkonen esitti matkakertomuksen kuvin ja sanoin viime kesän ainutlaatuisesta purjehduksesta Suomen ympäri.

YHTEYSTIEDOT
Jouko Miettinen
Puheenjohtaja
GSM 041 538 9499
joukomietti@gmail.com

Kalevi Differt
Sihteeri
GSM 0400 700 407
kalevid@gmail.com