Näkemisen ja silmäterveyden toimiala tarjoaa alan ammattilaisille hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa näkemisestä ja silmäterveydestä.

Tutkimukset

Täältä löydät tietoa alan markkinoista, keskeisistä toimijoista sekä erilaisia näkemiseen ja silmälasien käyttöön liittyviä tutkimuksia.

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala tekee tutkimuksia sekä itsenäisesti sekä yhteistyössä eri yhteistyökumppanien kanssa. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat Kaupan liitto, Suomen Yrittäjät, Metropolia ja Oulun ammatikorkeakoulu, Tilastokeskus ja Työterveyslaitos.

Alan kuukausitasolla toteutettava tutkimus- ja tilastotieto on osa Näkemisen ja silmäterveyden jäsenpalveluja ja käytettävissä reaaliaikaisena vain jäsensivustolla.

Yleiset tutkimukset:

Silmälasien käyttötutkimus 2014
Silmälasien käyttotutkimus 2011
Näkemisen ja silmäterveyden toimiala on teettänyt Taloustutkimus Oy:llä haastattelututkimuksia silmä- ja piilolasien käytöstä vuodesta 2001. Tutkimus tehdään 3-4 vuoden välein.

Erityistyölasitutkimus 2011
Työterveyslaitoksen johtama tutkimus osoittaa, että erityistyölasit parantavat näkemistä ja suoriutumista näyttöpäätetyössä. Lisätietoja tutkimustiedotteesta.

Silmälasien ostoprosessitutkimus 2011