Näkemisen ja silmäterveyden toimiala tarjoaa alan ammattilaisille hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa näkemisestä ja silmäterveydestä.

Edunvalvonta on sinusta huolehtimista.

Teemme päivittäin töitä elinkeino-, koulutus-, terveydenhuolto- ja kansainvälisten asioiden parissa, jotta sinä voit toimia työssäsi parhaalla mahdollisella tavalla.

Edunvalvontatyön tukena toimivat viestintä, tutkimustyö ja koulutus.

Kärkitoimet kaudella 2016–17:

Elinkeino

 • Vahvistamme päättäjien ymmärrystä siitä, että perusnäönhuolto rahoitetaan tuotekaupalla.
 • Tuemme alan järjestelmien digitalisoitumisprosessia.
 • Otamme uudet silmäklinikkatoimijat edunvalvontatyöhön mukaan.

Terveydenhuolto

 • Kaikki jäsenet liitetään Kansalliseen Potilastiedon arkistoon, Kanta-järjestelmään. Rakenteinen kirjaaminen vakiintuu toimijoiden käyttöön.
 • Olemme mukana kehittämässä Sote-uudistusta ja sen mukana tuomaa valinnanvapautta.
 • Jatkamme pilotointia ja kehitystyötä mm. Tekes-hankkeen avulla.

Koulutus

 • Uudistamme täydennyskoulutuksen kestävälle pohjalle.
 • Päivitämme sähköisen oppimisympäristön vastaamaan tämän päivän tarpeita.
 • Olemme mukana edesauttamassa ECOO:ta optometristi AMK -tutkinnon akkreditoimisessa.

Kansainväliset asiat

 • Osallistumme ECOO:n ja NOR:n toimintaan.
 • Varmistamme, että suomalaisen näkö- ja silmäterveydenhuollon tehtävät ja lainsäädäntö kehittyvät kohti eurooppalaisia suuntaviivoja.